Tandbehandling, tandpleje og tandregulering.

Vi er en tandlægeklinik, hvor vi tilbyder en bred vifte af tandbehandling.  Vi er desuden henvisningsklinik for tandregulering på børn og voksne.

På klinikken bliver der lagt vægt på altid at tilbyde den rigtige behandling i den bedste kvalitet.

 Vi lægger stor vægt på altid at finde en individuel løsning, der både dækker det aktuelle behov, men også passer ind i den økonomiske ramme hver enkelt har sat. Der findes en løsning til enhver!

Der bliver brugt det nyeste udstyr og de bedste materialer. 

Hos os er vores patienter i centrum, og derfor bestræber vi os på, altid at have en god og hyggelig atmosfære på klinikken.​

Anne Bøgild har over taget klinikken efter Lene og Ivan Bøgild, der har drevet klinikken siden 1981.  Meget af personalet -  og ikke mindst mange af  vores patienter - har været med i rigtig mange af de år. Dette giver os en unik personlig atmosfære på klinikken. 

​Vi er et dynamisk team  på tre tandlæger, en specialtandlæge i tandregulering, en specialtandlæge i kæbekirurgi, en tandplejer og seks klinikassistenter, der arbejder tæt og godt sammen – din garanti for den bedste, individuelle behandling under optimale hygiejniske forhold.​​

Tandlæge Tine Krogh går på barsel 5/10 2018

Kære Patient

Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for patientbehandling.

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig. Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger. Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk

Åbningstider

​​​Mandag:

​08.00 - 15.00

Tirsdag:

​08.00 - 17.00

Onsdag:

​09.00 - 18.00

​Torsdag:

​08.00 - 17.00

Fredag:

​08.00 - 14.00​

Telefontider 

​​​Mandag:

​07.30 - 15.00

Tirsdag:

​07.30 - 15.00 

Onsdag:

​07.30 - 16.30

​Torsdag:

​07.30 - 15.00

Fredag:

​07.30 - 14.00​

​Kontaktoplysninger

Bund-telefon  64 76 14 00

 email-filled-closed-envelope  ​klinikken@tandlaegerne-boegild.dk

Der kan ikke bestilles tid/meldes afbud pr mail!​

​Lindeallé 16

5690 Tommerup​

Tandlægerne Bøgild 

CVR:  38173994